บัตรกดเงินสด UOB Cash Plus

บัตรกดเงินสด UOB Cash Plus

บัตรกดเงินสด UOB Cash Plus

 • รายได้ขั้นต่า 15,000  บาท/เดือน
 • ดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรี !!
 • ค่าธรรมเนียมรายปี ฟรี !!

สิทธิประโยชน์บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1,000,000 บาท
 • สมัครเพียงครั้งเดียว สามารถใช้วงเงินได้ตลอดชีพ
 • เบิกถอนเงินสดผ่านบัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส โดยสามารถถอนผ่านเครื่อง ATM ทั้งจากเครื่อง ATM ในประเทศ และทั่วโลกที่มีเครื่องหมาย PLUS โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการกดเงินสด
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน
 • เลือกชำระคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5%ของยอดคงค้างชำระ แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • บัตรกดเงินสดยูโอบี แคชพลัส การคิดดอกเบี้ยจะคิดตามวันที่ใช้จริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ยและตารางผ่อนชำระ

  • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
  • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : ฟรี ตลอดชีพ

 

  • อัตราดอกเบี้ย : 25-28% ต่อปี (ดอกเบี้ย 25% สำหรับผู้มีรายได้ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน, ดอกเบี้ย 27% สำหรับผู้มีรายได้ 25,000-49,999 บาท และดอกเบี้ย 28% สำหรับผู้มีรายได้ 15,000-24,999 บาทต่อเดือน)
  • วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันที่ทำรายการ
  • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 5% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 500 บาท แล้วแต่ ยอดใดจะสูงกว่า

 

 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 100 บาท/ครั้ง (ชุดที่ 2 เป็นต้นไป)
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรกดเงินสดใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : 100 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 200 บาท/รอบบัญชี สำหรับการค้างชำระงวดแรก และ 250 บาทต่อรอบบัญชีสำหรับการค้างชำระงวดต่อไป

ช่องทางการชำระเงิน

 • ชำระโดยหักบัญชีธนาคารยูโอบี : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระที่สาขาของธนาคารยูโอบี : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระผ่านบริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) : ไม่เรียกเก็บ
 • ชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ต UOB CyberBanking : ไม่เรียกเก็บ

ชำระผ่านเคาท์เตอร์อื่น (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : 15 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ : 17 บาท / 30 บาทต่อรายการ

ชำระด้วยเงินสด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล / ในเขตต่างจังหวัด)

 • SCB Partner’s outlet (FamilyMart) : 17 บาท / 30 บาทต่อรายการ
 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส : 15 บาท / 20 บาทต่อรายการ
 • ที่ทำการไปรษณีย์ : 10 บาท / 10 บาทต่อรายการ
 • TESCO LOTUS : 10 บาท / 10 บาทต่อรายการ
 • ทีโอที : 15 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • เจ มาร์ท : 15 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • เอ็มเปย์ สเตชั่น : 15 บาท / 15 บาทต่อรายการ
 • True Money : ไม่เกิน 20 บาท/รายการ

โปรโมชั่นการสมัคร

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และรายปี ตลอดชีพ


สมัครบัตรกดเงินสด