สินเชื่อบ้านเเลกเงิน

สินเชื่อบ้านเเลกเงิน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้ สูงสุด 20 ปี เเต่เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี (พิจารณาผู้กูหลักผู้มีรายได้หลัก) คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม อายุ 20-65 ปี เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย เงื่อนไขหลักประกัน หลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว,อาคารพาณืชย์,ทาวน์เฮาส์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเเละผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมต้องเป็นเจ้าของกรมสิทธิ์ อนุมัติได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิณหลักประกัน กรณีที่ผู้กู้/ผู้กู้ร่วมมีชื่อในทะเบียนบ้านที่เป็นหลักประกันตั้งเเต่ 12 เดือนขึ้นไป กรณีไม่ถึง 12 เดือนอนุมัติได้สูงสุด 85% ของราคาประเมิณหลักประกัน หลักประกันเป็นคอนโดมิเนียม อนุมัติได้สูงสุด 85% ของราคาประเมิณหลักประกัน เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด) พนักงานประจำ สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน เอกสารอื่น … Read more

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟเเนนซ์วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมให้วงเงินส่วนเพิ่ม เป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยมีที่ดินเเละสิงปลูกสร้างหรือคอนโดมีเนียมมาเป็นหลักประกันการให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินรีไฟเเนนซ์) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-5.80% = 3% อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 4 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR-3.05% = 5.75% กรณีทำ MRTA ไม่ลดอัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ (ส่วนเพิ่ม) วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท ประเภทผู้กู้ที่เป็น พนักงานประจำ ผู้มีอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเท่ากับ MRR 3.10% อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่ากับ MRR-0.10% (กรณีไม่ทำ MRTA) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าซึ่งธนาคารจะยืนยันให้ทราบ ณ วันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้และ / หรือผู้กู้ร่วม อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ / อาชีพอิสระ / … Read more

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance ไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน และ/หรือ กู้เพิ่มโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี  บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว) อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ : – ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector) – ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed) ลักษณะผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งเเต่ 22 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63 เเละจดจำนองภายใน 30 เม.ย.63  

บัตรเครดิตธนชาต แมกซ์ (Thanachart Max Credit Card)

สิทธิประโยชน์ บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัมที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดสูงถึง 1.25% ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร และยังได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ มาสเตอร์การ์ดแพลทินัม รับเครดิตเงินคืน สูงสุด 1.25% (ใช้จ่ายต่างประเทศ 1.25%, ในประเทศ 1%, และเมื่อซื้อประกัน 0.5% แต่ได้รับเครดิตเงินคืนไม่เกิน 500 บาท) บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge 1 ครั้งต่อปีปฏิทิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือท่าอากาศยานดอนเมือง โดยบัตรหลัก บัตรเสริม และผู้ติดตาม สามารถใช้สิทธิ์ร่วมกัน กรณีที่ใช้บริการเกินที่กำหนด ผู้ถือบัตรฯ จะต้องรับผิดชอบ ค่าบริการเพิ่มเติมด้วยตนเองตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บกับผู้ถือบัตร คุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ด้วยวงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท เมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยบัตรเครดิตฯ ครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตรโดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม บัตรเครดิตธนชาตแมกซ์ วีซ่าแพลทินัม อภิสิทธิ์เหนือใคร อิสระแห่งการใช้จ่ายเหนือระดับกับบัตรแพลทินัมที่ให้เครดิตเงินคืนแบบไม่จำกัดสูงถึง 0.8 % ทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร และยังได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ มากมาย … Read more

บัตรเครดิตซิตี้ พรีเมียร์ (Citi Premier Credit Card)

  สิทธิประโยชน์ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 4 เท่า เมื่อใช้จ่าย ณ ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลอดภาษีทั่วโลก โดยคะแนนไม่มีวันหมดอายุ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 เท่า ทุกการใช้จ่าย ทั้งในและต่างประเทศ โดยคะแนนไม่มีวันหมดอายุ รับส่วนลดเพิ่ม 15% เมื่อใช้คะแนนเท่ากับยอดซื้อที่ห้างสรรพสินค้าที่ร่วมรายการ รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อใช้จ่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยจำกัดเครดิตเงินคืน 500 บาท/บัตรฯ(บัตรหลักรวมบัตรเสริม)/เดือน/รวมทุกซูเปอร์มาร์เก็ต แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ บริการห้องพักรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิหรือสนามบินดอนเมือง 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน บริการห้องรับรองพิเศษผ่าน Priority Pass™ ณ สนามบินกว่า 1,000 แห่ง ทั่วโลก ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อมียอดใช้จ่าย 1 ล้านบาทขึ้นไปภายใน … Read more

บัตรเครดิต ยูโอบี เลดี้ (UOB Lady’s Credit Card)

สิทธิประโยชน์ Lady’s Reward 10 บาท = 1 คะแนน สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทั้งในและต่างประเทศ ณ ร้านค้า หรือ ร้านค้าออนไลน์ ในหมวดแฟชั่น, หมวดห้างสรรพสินค้า และหมวดซุปเปอร์/ ไฮเปอร์ มาร์เก็ต Lady’s Wow Cash Back รับเครดิตเงินคืน 15% ทุกวัน เพียงแลกคะแนนเท่ายอดซื้อที่ Club 21, Central และ Zen Department Store, The Mall, Emporium, Emquartier, Paragon และ Bluport (จำกัดการแลกคะแนนสะสมขั้นต่ำที่ 1,000 คะแนน แต่ไม่เกิน 10,000 คะแนน/ ลูกค้า (บัตรหลัก)/ วัน และไม่เกิน 50,000 คะแนน/ ลูกค้า (บัตรหลัก)/ เดือน … Read more

บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ (Citi Prestige Credit Card)

สิทธิประโยชน์ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 2 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 25 บาท สำหรับการใช้จ่ายภายในประเทศ รับคะแนนสะสมซิตี้ รีวอร์ด 3 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 25 บาท สำหรับยอดการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ รับคะแนนสะสมพิเศษประจำปี เพิ่มเติมสูงสุด 5% จากการใช้จ่ายตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา โดยคะแนนสะสมพิเศษ จะเพิ่มมูลค่าพร้อมๆกับจำนวนปีที่ท่านคงสมาชิกภาพกับธนาคารฯ ฟรีห้องพักโรงแรม สำหรับคืนที่ 4 กับโรงแรมที่ร่วมรายการทั่วโลก เมื่อจองและชำระผ่านบริการเลขาส่วนตัว ซิตี้ เพรสทีจ บริการห้องพักรับรองพิเศษ ผ่านบัตร Priority Pass ณ สนามบินชั้นนำทั่วโลกกว่า 1,000 แห่ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง บริการลีมูซีน รับ-ส่ง และบริการ Meet & Assist ณ สนามบินที่ร่วมรายการในเอเชีย แปซิฟิก 2 ครั้ง/ปี ออกรอบฟรี … Read more