สินเชื่อบ้านใหม่ UOB Home Loan

สินเชื่อบ้าน UOB Home Loan เพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง หรือ เพื่อก่อสร้างบ้านพักอาศัย สูงสุดถึง 100% ของค่าก่อสร้างบ้าน อัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ หลากหลายทางเลือกเพื่อคนอยากมีบ้าน (บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์) ผ่อนสบายๆ เริ่มต้นจากผ่อนต่ำแบบขั้นบันได เหลือเงินไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นที่จำเป็น สามารถขอกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) รวมกับสินเชื่อบ้านได้ ไม่ต้องชำระเป็นเงินสด และได้รับอัตราดอกเบี้ยเดียวกับสินเชื่อบ้าน ชำระค่างวดได้มากกว่าปกติตั้งแต่งวดแรก บริการให้คำแนะนำคุณถึงสถานที่ ทุกวัน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้าน ยูโอบี บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว) อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ : – ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ … Read more

สินเชื่อบ้านแลกเงิน UOB Cash to Home

สินเชื่อเอนกประสงค์ UOB Cash to Home สินเชื่อบ้านแลกเงิน เปลี่ยนบ้านเป็นเงินทุนได้ง่าย ๆ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ เพียงใช้บ้านปลอดภาระเป็นหลักประกัน สามารถเลือกกู้เป็นแบบวงเงินกู้มีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) หรือวงเงินหมุนเวียนเบิกเงินเกินบัญชี (O/D) หรือกู้ทั้งแบบ Term Loanและ O/D สามารถขอกู้เพิ่มเติมเพื่อซื้อประกันคุ้มครองวงเงินกู้ (MRTA) รวมกับสินเชื่อบ้านได้ ไม่ต้องชำระเป็นเงินสดและได้รับอัตราดอกเบี้ยเดียวกับสินเชื่อบ้าน ชำระค่างวดได้มากกว่าปกติตั้งแต่งวดแรก บริการให้คำแนะนำคุณถึงสถานที่ ทุกวัน คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านอเนกประสงค์ ยูโอบี บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาท อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว) อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ : – ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector) – … Read more

สินเชื่อบ้านเเลกเงิน

สินเชื่อบ้านเเลกเงิน รายละเอียดผลิตภัณฑ์ เป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้ สูงสุด 20 ปี เเต่เมื่อรวมกับอายุผู้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี (พิจารณาผู้กูหลักผู้มีรายได้หลัก) คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม อายุ 20-65 ปี เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย เงื่อนไขหลักประกัน หลักประกันเป็นบ้านเดี่ยว,อาคารพาณืชย์,ทาวน์เฮาส์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเเละผู้กู้หรือผู้กู้ร่วมต้องเป็นเจ้าของกรมสิทธิ์ อนุมัติได้สูงสุด 90% ของราคาประเมิณหลักประกัน กรณีที่ผู้กู้/ผู้กู้ร่วมมีชื่อในทะเบียนบ้านที่เป็นหลักประกันตั้งเเต่ 12 เดือนขึ้นไป กรณีไม่ถึง 12 เดือนอนุมัติได้สูงสุด 85% ของราคาประเมิณหลักประกัน หลักประกันเป็นคอนโดมิเนียม อนุมัติได้สูงสุด 85% ของราคาประเมิณหลักประกัน เอกสารประกอบการสมัคร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด) พนักงานประจำ สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน เอกสารอื่น … Read more

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน รีไฟเเนนซ์วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมให้วงเงินส่วนเพิ่ม เป็นวงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ โดยมีที่ดินเเละสิงปลูกสร้างหรือคอนโดมีเนียมมาเป็นหลักประกันการให้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินรีไฟเเนนซ์) อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR-5.80% = 3% อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 4 เป็นต้นไป เท่ากับ MRR-3.05% = 5.75% กรณีทำ MRTA ไม่ลดอัตราดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ (ส่วนเพิ่ม) วงเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท ประเภทผู้กู้ที่เป็น พนักงานประจำ ผู้มีอาชีพอิสระ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเท่ากับ MRR 3.10% อัตราดอกเบี้ยสูงสุดเท่ากับ MRR-0.10% (กรณีไม่ทำ MRTA) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของลูกค้าซึ่งธนาคารจะยืนยันให้ทราบ ณ วันที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ คุณสมบัติผู้กู้และ / หรือผู้กู้ร่วม อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ / อาชีพอิสระ / … Read more

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance

สินเชื่อบ้าน UOB Refinance ไถ่ถอนสินเชื่อบ้านจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือน และ/หรือ กู้เพิ่มโดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี  บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี (หรือ 3 ปี สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว) อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้ : – ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้กู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนประจำทั่วไป และ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (Government Sector) – ไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ (Self-employed) ลักษณะผลิตภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการตั้งเเต่ 22 ม.ค.63 – 31 มี.ค.63 เเละจดจำนองภายใน 30 เม.ย.63