เงื่อนไขประกันอุบัติเหตุกับขั้นอาชีพที่ควรรู้

เงื่อนไขประกันอุบัติเหตุกับขั้นอาชีพที่ควรรู้

การทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (P.A.) หรือประกันการเดินทาง (T.A.) เมื่อขึ้นชื่อว่าประกันแล้วล้วนแต่มีเงื่อนไข และปัจจัยในการพิจารณาการคุ้มครอง หรือเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งปัจจัยก็จะมีตั้งแต่จำนวนเงินเอาประกัน ความคุ้มครองที่เลือกซื้อ อายุ และรวมถึง ‘ขั้นอาชีพ’ ที่ถือเป็นส่วนสำคัญของการทำประกันอุบัติเหตุเป็นอย่างมาก

Read more